header banner
Default

Kan een Shiba Inu een dollar waard zijn?


Shiba Inu’s streven naar een waarde van $0,01 wordt in twijfel getrokken, omdat de prijs een lange tijd onder $0,00002 is gebleven. Toch kan een cruciale factor het tij keren.

Is het realistisch voor Shiba Inu om

Is het realistisch voor Shiba Inu om $0,01 te bereiken?

,01 te bereiken?

Sinds mei is Shiba Inu (SHIB) onder $0,00002 stabiel gebleven. Ondanks een toename in optimisme en sociale activiteit, kwam de koers niet meer boven dit niveau, waardoor $0,01 onhaalbaar lijkt.

Toch is er hoop voor SHIB investeerders. Shibarium, het langverwachte layer-2 netwerk voor het Shiba Inu ecosysteem, kan de token de nodige steun bieden om uiteindelijk het koersdoel van $0,01 te bereiken.

Om de $0,01 te bereiken, moet SHIB zo’n 1000 keer stijgen vanaf de huidige koers. Hoewel dit onwaarschijnlijk lijkt, is het niet onmogelijk. De tokenprijs kan $0,01 halen als het aanbod fors daalt, bijvoorbeeld door middel van token burns.

Hoewel er dagelijks SHIB tokens worden verbrand, is het niet snel genoeg om de prijs sterk te beïnvloeden. Het token heeft een game-changer nodig die zowel tokens verbrandt als waarde toevoegt aan het ecosysteem. Shibarium kan dit waarmaken.

Shibarium: De game-changer

Shibarium, het langverwachte project binnen het Shiba Inu-ecosysteem, wordt met veel belangstelling gevolgd vanwege het potentieel om SHIB’s $0,01 koersdoel te ondersteunen door token burning en bruikbaarheid te introduceren.

Het was eerder al aangekondigd dat Shibarium, het L2-netwerk dat in maart gelanceerd werd, 70% van de basis transactiekosten zal aanwenden om SHIB te verbranden. Bij grootschalig gebruik van Shibarium zou deze toewijzing mogelijk biljoenen Shiba Inu-tokens kunnen verbranden.

Vooraanstaande bedrijven, zoals NowNodes, Ledger en Atomic Wallet, hebben hun steun betuigd aan Shibarium. Duizenden projecten tonen ook interesse om op het platform te ontwikkelen, zoals blijkt uit de vele ingediende intakeformulieren – in maart alleen al waren er 7.000 aanvragen ontvangen. Een hoge adoptiegraad kan cruciaal zijn voor Shibarium’s vermogen om biljoenen tokens te verbranden en de prijs van 1 SHIB-token naar 1 cent te laten stijgen.

Shibarium is zonder twijfel de meest cruciale game-changer voor Shiba Inu, maar er zijn ook andere projecten, zoals ShibaSwap 2.0 en SHIB: The Metaverse, die extra ondersteuning kunnen bieden voor het koersdoel.

Sources


Article information

Author: Holly Allen

Last Updated: 1699429083

Views: 1227

Rating: 4.8 / 5 (70 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Holly Allen

Birthday: 1985-08-08

Address: 17844 Benitez Fords Suite 085, South Annafurt, DE 10493

Phone: +3615867835969343

Job: Software Developer

Hobby: Web Development, Badminton, Bird Watching, Cycling, Meditation, Chess, Gardening

Introduction: My name is Holly Allen, I am a candid, cherished, unwavering, treasured, Adventurous, rare, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.