header banner
Default

Wat is de maker van de Shiba Inu-coin?


Al een tijd lang vragen mensen zich af wie de oprichter is van de Shiba Inu Coin. Het is een vraag geworden waarover dit jaar veel over is gedebatteerd.

Sinds de oprichting in augustus 2020 heeft SHIB veel aandacht gekregen. De prijs is in een jaar tijd met miljoenen procenten gestegen en heeft een groot aantal investeerders miljonair gemaakt. Maar wie is nou de maker van Shiba Inu?


Wie heeft SHIB gemaakt?

De maker van de Shiba Inu Coin draagt ​​de naam Ryoshi, maar er is verder weinig bekend over de mysterieuze oprichter van de cryptomunt. Net als de oprichter van bitcoin, Satoshi Nakamoto, is ryoshi anoniem.

SHIB werd voor het eerst gemaakt in augustus 2020 als een gedecentraliseerd meme-token. Na de oprichting heeft Ryoshi 50% van alle SHIB vernietigd aan de mede-oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin. Buterin heeft sindsdien zijn verzameling SHIB en andere ‘meme-coins’ aan goede doelen geschonken .

Veel van de updates voor het Shiba-ecosysteem komt echter van andere personen. Één hiervan is Shytoshi Kusama, de projectleider van vrijwilligers. Shytoshi zit achter de aankondigingen voor veel nieuwe SHIB-projecten, zoals de Shiboshi NFT’s en de aankomende Shiba Inu-game.

Ryoshi’s visie staat echter nog steeds centraal. Projecten zoals Shibarium, ShibaNet en de SHI stablecoin werden allemaal voor het eerst bedacht door Ryoshi in zijn verschillende blogposts.


Wie is Ryoshi?

De identiteit van Ryoshi is tot december 2021 nog onbekend en zal waarschijnlijk zo blijven. Op 29 mei publiceerde Ryoshi een blogpost op Ryoshi Research getiteld ‘I AM Ryoshi’, waarin de oprichter zijn identiteit besprak.

Ik heb vanaf het begin gezegd: ik ben een niemand, ik ben niet belangrijk. De pogingen om mijn ‘identiteit’ te ontmaskeren, zelfs als ze succesvol zouden zijn, zouden teleurstellend zijn. Ik ben maar een onbelangrijke kerel die op een toetsenbord tikt en ik ben vervangbaar. Ik ben Ryoshi.

Ryoshi benadrukte dat SHIB een puur, gedecentraliseerde token is dat toebehoort aan zijn community. Ondanks de enorme koersstijging van het afgelopen jaar vertelt de oprichter dat hij geen miljonair is.

“De realiteit is nog steeds dat ik tot op de dag van vandaag 0 SHIB bezit,” zei Ryoshi. “Ik kan niet puur en onbevooroordeeld zijn als ik me zorgen maak over prijsstijgingen en -dalingen en winstnemingen.”

Dit heeft menn er natuurlijk niet van weerhouden te speculeren over de identiteit van Ryoshi.

Een bepaalde theorie die vaak wordt genoemd, komt voort uit een afbeelding van Vitalik Buterin die een Shiba Inu-hond uitlaat, samen met een groep vrienden. Omdat deze afbeelding ook onderaan een Ryoshi Research-blogpost is geplaatst, suggereren veel Reddit-threads dat Ryoshi tot deze groep behoort. Dit blijft echter allemaal speculatie en voorlopig is de identiteit van Ryoshi nog onbekend.

Sources


Article information

Author: Christopher Bailey

Last Updated: 1698801362

Views: 990

Rating: 4 / 5 (116 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Bailey

Birthday: 1949-06-29

Address: 6811 Allison Loaf Apt. 629, East Carolyn, WY 24472

Phone: +3873838778196756

Job: Speech Therapist

Hobby: Horseback Riding, Backpacking, Golf, Puzzle Solving, Arduino, Sculpting, Wildlife Photography

Introduction: My name is Christopher Bailey, I am a dear, multicolored, enterprising, resolute, important, variegated, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.