header banner
Default

Is het mogelijk om slim te beleggen in crypto?


Alle 60 artikelen

Aangeboden door Van Eck

In 2011 kocht je er nog eentje voor een dollar en hadden alleen echte tech-nerds een idee wat het was. Iets meer dan tien jaar later schiet de waarde van de bitcoin regelmatig boven de 20.000 dollar en heeft iedereen het over cryptomunten. Daarmee is het een beleggingscategorie die tot de verbeelding spreekt, maar ook een met zeer hoge risico’s. Toch is Martijn Rozemuller, CEO Europe bij VanEck, van mening dat het men het ‘digitale goud’ niet zondermeer links moet laten liggen.

“We moeten natuurlijk niet doen alsof het een beleggingscategorie is die voor iedereen is weggelegd”, begint Rozemuller zijn verhaal. “Maar in een mooie breed gespreid portefeuille is het zeker de moeite waard om ook een aantal beleggingen met een hoger risico toe te voegen zoals crypto of daaraan gelieerde beleggingen. Dit zou echter niet meer dan een paar procent van de totale portefeuille moeten zijn.”   

“Of, en vooral welke, cryptomunten de toekomst zijn van ons financiële systeem is niet te voorspellen, maar ik geloof wel in de onderliggende technologie: blockchain.” Bitcoin en de blockchain werden geboren uit een protest tegen de manier waarop de huidige economie in elkaar steekt. “Met name na de crisis van 2008 nam het vertrouwen in banken in rap tempo af. Tot die tijd gingen de meeste mensen er blind vanuit dat banken het beste met hun geld voor hadden.”, vertelt Rozemuller. “Dankzij de blockchain ontstaat er nu een financiële wereld die mogelijk zonder traditionele spelers kan. Een idee dat voor de crisis ondenkbaar was, maar nu steeds reëler wordt.” Want we kijken inmiddels heel anders naar de financiële wereld. “De recente gebeurtenissen rondom Credit Suisse en SVB illustreren nog maar eens dat ook banken niet onfeilbaar zijn.”

Lees ook: Duurzaam beleggen: steentje bijdragen, graantje meepikken

Blockchain als basis voor een alternatief financieel systeem

VIDEO: How To Invest In Crypto & Never Go Broke
Bulldog Mindset

Tegenwoordig heb je voor je bankzaken eigenlijk alleen nog een rekening nodig. Steeds meer bankkantoren sluiten, en dat is niet voor niets. “Online is alles met een druk op de knop en een QR-code te regelen. Mensen kopen aandelen en sluiten zelfs hypotheken af zonder fysieke tussenpersoon.”, aldus Rozemuller. “En dus is niet alleen het vertrouwen maar ook de noodzaak van banken steeds kleiner geworden.” De blockchain en cryptomunten bieden een alternatief op die bank. “Zonder al te technisch te worden controleert en beheert de blockchain transacties in bijvoorbeeld financiële gegevens. Het systeem is zo gebouwd dat er minder menselijke tussenpersonen nodig zijn om het te laten werken.”

Die nieuwe manier van geld beheren is niet de enige behoefte waar cryptomunten slim op inspelen. “Ondanks dat het vertrouwen in blockchaintechnologie steeds breder gedragen wordt, zijn cryptomunten extreem volatiel. Zelfs vele malen volatieler dan andere beleggingsproducten met een zeer hoog risico zoals hedgefunds.” Die extreme volatiliteit is een risico, maar wel een risico dat door sommigen spannend gevonden wordt. “Sommige mensen gaan eens in de maand naar het casino. De ene keer verliezen ze wat, de andere keer gaan ze met winst naar huis, maar ze hebben sowieso een leuke avond gehad.” Die spanning die bij een avondje gokken hoort, zie je ook in die volatiliteit van bitcoin. “Sommige mensen willen toch graag een keer een ‘ritje’ maken. Wat ik zelf overigens interessant vind, is dat dit deze behoefte aan volatiliteit op gespannen voet staat met de traditionele financiële beleggingsleer die veronderstelt dat mensen hun risico zoveel mogelijk willen beperken, tenzij ze er financieel voor gecompenseerd worden. Homo ludens, zoals Johan Huizinga het ooit betitelde!”

Lees ook: De trotse belegger kiest voor de AEX

Plezier van crypto met minder gedoe

VIDEO: Cryptocurrency miljonair Livaneli werd met 100 euro miljonair | Nieuw Geld
VICE Nederland

Leuk zo’n ‘ritje’, maar zelf beleggen in crypto’s als bitcoin en ethereum is ook veel gedoe, volgens Rozemuller: “Je moet onderzoek doen, regelmatig je portefeuille bijhouden en daarnaast heb je ook nog het probleem met opslag.” We kennen inmiddels allemaal de verhalen van mensen die usb-sticks verloren met soms miljoenen aan cryptomunten daarop opgeslagen. “Als je zo’n stick in de wasmachine stopt, of je raakt je inloggegevens kwijt, kom je nooit meer bij je kapitaal.” Een alternatief is handelen via een speciale cryptobeurs, “maar daarvan weten we inmiddels ook dat die niet allemaal even betrouwbaar zijn. Er is ook weinig toezicht op die wereld. Gelukkig zijn er regelgevingsinitiatieven, zoals MICA in Europa. Tot die tijd blijft het devies echter om goed onderzoek te doen, alvorens met een cryptobeurs in zee te gaan.”

Bij VanEck bieden ze daarom een alternatief aan voor de belegger die toch nieuwsgierig is naar deze nieuwe technologieën. “Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een Blockchain ETF in bedrijven die zich bezighouden met blockchain technologie. Ons eigen onderzoek toont aan dat in het verleden de prijs hiervan sterk gecorreleerd is geweest met de prijs van crypto’s.  Uiteraard is het niet zeker of deze correlatie in de toekomst ook zo blijft.”  Een ETF is een mandje met aandelen, of stukjes van aandelen, uit bijv. eenzelfde land of in dit geval bedrijfssector.

“Daarnaast bieden we ook zogenaamde Exchange Traded Notes (ETN’s) aan die direct in cryptovaluta beleggen. Zowel individuele cryptomunten, via bijvoorbeeld een Bitcoin ETN en een Ethereum ETN, als ook mandjes van cryptovaluta. Zo’n mandje heeft het voordeel dat het als totaaloplossing voor cryptoblootstelling kan dienen. Op regelmatige basis wordt de samenstelling aangepast, zodat je altijd blootstelling aan een aantal van de grootste en meest liquide cryptovaluta hebt. Hoewel met zo’n mandje een hoger niveau van spreiding wordt bereikt dan met individuele cryptovaluta, blijft het een beleggingscategorie met een zeer hoog risiconiveau, waaronder extreme volatiliteit en technologisch en regelgevingsrisico. Lees daarom altijd eerst de prospectus en Essentiele Beleggersinformatie alvorens u een investeringsbeslissing neemt.

Een beetje gezonde spanning in je portefeuille

VIDEO: Crypto voor Beginners - Beginnen met crypto (2022)
een Passief Inkomen

“Als je bij VanEck investeert in de cryptovaluta, kun je gewoon via je normale bank of broker instappen. Je hoeft dus geen speciale rekening of wallet aan te maken. Vervolgens worden de munten en de daarbij horende inlogcodes, de private key, beheerd door een professionele bewaarder (Bank Frick). Let wel, je belegt dan wel indirect, dus je creëert een tegenpartijrisico. Daartegenover staat dat al je beleggingen 100% gedekt door de cryptovaluta zijn. ” Rozemuller benadrukt dat diversificatie het geheim is van succesvol beleggen. Stop daarom zeker niet meer dan een beperkt gedeelte van je portefeuille in blockchain en cryptomunten: “Hoewel ik zeker in de toekomst van deze technologie geloof, is die toekomst ook heel onzeker. Die onzekerheid gaat gepaard met hoge pieken, maar ook diepe dalen.” Juist dan is het belangrijk om ook meer conservatieve beleggingsproducten in je portefeuille op te nemen, zoals obligaties.

En als je dan toch wat spanning aan je portefeuille wil toevoegen, doe het dan via een aanbieder dat een stabiele basis heeft en onder toezicht staat, zoals VanEck. “Dat kost uiteindelijk misschien iets meer dan als je direct crypto inkoopt, maar het geeft als het goed is ook iets meer rust.”

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde Prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit bericht kunnen ramingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of in digitale assets in het algemeen of in het in dit bericht besproken product (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende Index in staat is de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbHheeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

© VanEck (Europe) GmbH.

Dit is artikel is stand gekomen in opdracht van Van Eck en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van RTL Nieuws.

Sources


Article information

Author: Mary Wagner

Last Updated: 1697888161

Views: 947

Rating: 4.8 / 5 (36 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mary Wagner

Birthday: 2013-04-27

Address: 024 Robert Garden, New Kathryn, GA 47689

Phone: +4117550053840466

Job: Fashion Designer

Hobby: Web Development, Origami, Board Games, Writing, Bird Watching, Orienteering, Amateur Radio

Introduction: My name is Mary Wagner, I am a candid, Adventurous, priceless, forthright, risk-taking, unyielding, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.