header banner
Default

In 2023 stelden cybercriminelen ongeveer $1 miljard op


De nieuwste bevindingen van DeFiLlama, het veelomvattende cryptodatastatistiekendashboard dat meerdere blockchains bestrijkt, onthullen verontrustende statistieken over cybercriminaliteit in de wereld van crypto. In de eerste helft van 2023 hebben deze digitale schurken naar schatting maar liefst $1 miljard aan de cryptomarkt onttrokken. Deze duizelingwekkende cijfers markeren echter een opmerkelijke 60% daling ten opzichte van het vorige jaar, toen de cryptomarkt geconfronteerd werd met een verlies van ongeveer $3,2 miljard door toedoen van internetdieven.

Aantal hackincidenten zijn toegenomen

De gegevens van DeFiLlama hebben onthuld dat de crypto-industrie dit jaar een zorgwekkend hoofdstuk heeft beleefd in de strijd tegen cybercriminaliteit. In september van dit jaar bereikte de crypto-diefstal een piek, waarbij hackers erin slaagden maar liefst $308,23 miljoen buit te maken. Juli volgde met een aanzienlijk verlies van $238,42 miljoen, terwijl maart niet ver achterbleef met een totaal van $213,58 miljoen dat cybercriminelen via verschillende crypto-hacks wisten te ontvreemden.

Alhoewel de gestolen bedragen in 2023 aanzienlijk zijn, is het belangrijk op te merken dat dit niet noodzakelijkerwijs wijst op een verbeterde veiligheid in de sector. Gedetailleerde analyse toont aan dat ondanks de afname van de waarde van gestolen activa, het aantal crypto-hackincidenten in 2023 eigenlijk is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

In 2022 werd een totaal van $3,2 miljard ontvreemd via 60 hacks, terwijl in 2023 slechts $1 miljard werd gestolen, maar dit keer waren er maar liefst 75 afzonderlijke crypto-hacks betrokken. De afname in gestolen waarde is dus grotendeels toe te schrijven aan de verminderde waarde van crypto-activa in 2023 in vergelijking met het voorgaande jaar.

Marktprijzen deel verklaring voor minder gestolen geld

Volgens Eric Jardine, onderzoeksleider op het gebied van cybercriminaliteit bij het crypto-onderzoeksbureau Chainalysis, zijn de dalingen in gestolen waarde in 2023 te verklaren door de heersende marktprijzen van de betrokken activa. Jardine legt uit dat het stelen van 100 Ethereum op het hoogtepunt van zijn waarde aanzienlijk verschilt in termen van USD of euro in vergelijking met het stelen van hetzelfde bedrag op het recente dieptepunt van de bearmarkt.

Waarnemers in de crypto-sector waarschuwen dat het toenemende aantal crypto-hacks zorgen oproept over de veiligheid van de sector en het gebrek aan adequaat toezicht en regelgeving. Ze wijzen erop dat de wildgroei van kleine hacks in de toekomst mogelijk tot meer grootschalige crypto-overvallen kan leiden, en benadrukken de dringende behoefte aan versterkte beveiligingsmaatregelen en regulering om de integriteit van de crypto-industrie te waarborgen.

Sources


Article information

Author: Mark Lane

Last Updated: 1699638123

Views: 1031

Rating: 3.6 / 5 (107 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mark Lane

Birthday: 1990-02-25

Address: 5684 James Skyway Apt. 482, East Rachelhaven, SD 86239

Phone: +3909108066234108

Job: Museum Curator

Hobby: Wine Tasting, Archery, Cooking, Running, Fencing, Painting, Traveling

Introduction: My name is Mark Lane, I am a multicolored, talented, strong-willed, valuable, proficient, bold, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.