header banner
Default

GeenStijl: "Wat is eigenlijk een vuile bom?" is de speciale vraag van vandaag van StamCafé Special


Algemeen Duidblad brengt lezers weer eens bij de tijd

4cfb9c9cbf_D2C08ABE-B786-4634-9317-6E4C2776AE02

Kijk de makke van veel media is dat ze veel dingen opschrijven alsof eigenlijk alles voor iedereen al vanzelfsprekend is. Asielinstroom is vanzelfsprekend, klimaatverandering is self-explanatory, het grote democratische belang van de Europese Unie behoeft geen verdere toelichting: het zijn allemaal voldongen feiten en die hoef je niet uiteen te zetten, je moet alleen zorgen dat je lezer op dezelfde pagina blijft. Maar soms is er wel eens een uitzonderlijke en ingewikkelde kwestie die wél diepere duiding behoeft. Zoals de vraag wat een vuile bom eigenlijk is. Is dat een augurk, die bedorven is? Is het een Frits die te weinig doucht? Of moet je het meer zoeken in de hoek van de echtelijke bedstee, waar manlief het zelfs op middelbare leeftijd nog grappig vindt om zijn vrouw te vergasten op een zogenaamde Dutch Oven (nader uitleggen in apart topic - red.). Je weet het niet, maar AD weet het wel, en u dient natuurlijk zowel bij te blijven, als een beetje bang gehouden te worden. Want met angst verkoop je een krant. Snapt u, of moeten we het nog verder uitleggen?

Zucht. XR-malloot lijmt zich aan Beau-tafel

VIDEO: Abandoned 1700s Fairy Tale Castle ~ Owner Died in a Car Crash!
Bros Of Decay

We kennen dertig jaar oude diesels die soepeler lopen dan dit verhaal

hahahaha

VIDEO: Ross Coulthart: UFOs, Wilson Memos, SAFIRE Project [Part 1]
Theories of Everything with Curt Jaimungal

Jippie. Nieuwe spullen

VIDEO: BT DI 7 NOV 2023|| REVELINO EIJK (SPB): WE HEBBEN ANTWOORD OP GANGSTER GEDRAG
LIM FM SU

Opschieten. Week is bijna voorbij

VIDEO: The Reverend | HORROR | Full Movie
Boxoffice | UK & Ireland | Full Movies in English

Boe!

VIDEO: He Was A Dark Man! ~ Untouched Abandoned Mansion of Mr. Jean-Louis
Bros Of Decay

4b8ccf5311_FfwuK_UXkAAyFjr

Sources


Article information

Author: Stacey Flores

Last Updated: 1699948082

Views: 1063

Rating: 3.7 / 5 (94 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stacey Flores

Birthday: 1913-11-19

Address: 912 Alvarado Bridge Apt. 651, Michaelborough, NM 58033

Phone: +4316819600426919

Job: Article Writer

Hobby: Beer Brewing, Chocolate Making, Bird Watching, Sewing, Orienteering, Telescope Building, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Stacey Flores, I am a persistent, vibrant, rich, unswerving, dear, accessible, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.